Onderwerpen

 

Hoe informatie te vinden in de Tahqeeqat-e-Islami, Aligarh collectie

Er zijn 3 mogelijkheden om informatie in deze collectie op te sporen:

 

Hoe kan ik documenten lezen?

U bent bij een individueel boek of document aangekomen, als de titel of een afbeelding er van links boven aan de pagina verschijnen. In sommige collecties verschijnt een inhoudsopgave, terwijl in andere (bijv. als de "paged image" optie is gebruikt) alleen het paginanummer wordt getoond met daarnaast een box die het mogelijk maakt een nieuwe pagina te selecteren en vooruit of achteruit te gaan. In de inhoudsopgave is de actuele sectiekop vet weergegeven, en de tabel is uitbreidbaar -- klik op de folders om ze te openen of te sluiten; klik op het open boek bovenaan om het te openen of te sluiten.

Onderaan de pagina bevindt zich de tekst van de sectie. U kunt gebruik maken van de pijlen onderaan de pagina om naar de volgende of voorafgaande sectie komen.

Onder de titel of afbeelding bevinden zich enige knoppen. Klik op de knop TEKST UITBREIDEN om de hele tekst van de betreffende sectie of gehele document te zien. Bij grote documenten kan dit heel wat tijd en geheugen in beslag nemen! Klik op de knop INHOUD UITBREIDEN om de inhoudsopgave uit te vouwen zodat U de titels van alle hoofdstukken en subsecties kunt zien. Klik op NIEUW VENSTER om een nieuw venster voor het document te openen. (Dit kan handig zijn, als U documenten wilt vergelijkenn of als U twee documenten tegelijk wilt lezen.) Na het uitvoeren van een zoekactie, worden de woorden waarnaar U gezocht hebt geaccentueerd. Wilt U dit ongedaan maken, dan klikt U op de knop NIET ACCENTUEREN.

Open dit tgedeelte van de bibliotheek en bring de inhoud op het scherm.Open deze boekenkast
document openen en inhoud op het scherm brengenSluit dit boekOpen/sluit dit boek
Documenten weergevenGeef deze sectie van de tekst weer
naar de vooafgaande sectienaar de volgende sectieGa naar de volgende/vorige sectie
Geef de hele tekst weer, of niet
Expandeer de inhoudsopgave, of niet
Open een nieuw venster voor deze pagina
Accentueer zoektermen of niet

 

Zoeken naar bepaalde worden

In de pagina "zoek" kuntU met de enkele eenvoudige stappen een zoekvraag formuleren:

 1. Specificer waarnaar U wilt zoeken.
 2. Geef aan of U naar sommige of naar alle woorden wilt zoeken.
 3. Typ de woorden in waarnaar gezocht moet worden.
 4. Klik op de knop Begin zoeken

Na het uitvoeren van een zoekactie worden de titels van twintig gevonden documenten getoond. Onderaan de pagina is een knop om naar de volgende 20 titels te gaan. Vandaar kunt U of terug naar de vooafgaande pagina of vooruit naar de volgende pagina. Klik op de titel of op de knop ernaast om een document te zien.

Er worden maximaal 50 gevonden documenten weergegeven. U kunt dit maximum veranderen via de knop preferenties bovenaan de pagina.

 

Zoektermen

Alle woorden in de zoekvraagbox worden als zoektermen geïnterpreteerd. Zoektermen mogen alleen letters en nummers bevatten. Zoektermen worden gesepareerd door een spatie. Alle andere tekens (zoals komma's of vraagtekens) worden als seperatoren geïnterpreteerd. Ze zijn dus identiek met spaties en worden genegeerd als onderdeel van zoektermen. Het is dus niet mogelijk om naar woorden te zoeken die dit soort tekens bevatten.

Bij voorbeeld de zoekvraag

  's-Maandags

is hetzelfde als

  s Maandags

Voor collecties gebouwd met de zoekmachine MGPP zijn enkele extra opties beschikbaar.

 • Een * aan het eind van een zoekterm vindt alle woorden die met dat woord beginnen, bijvoorbeeld comput* vindt alle woorden die beginnen met comput.
 • /x kan worden gebruikt om een hoger gewicht te gven aan een of meer zoektermen, bijvoorbeeld computer/10 wetenschap geeft computer 10 maal meer gewicht dan wetenschap bij het rangschikken van documenten naar relevantie.
 

Type zoekvragen

There are two different kinds of query.

 • Queries for all of the words. These look for documents (or chapters, or titles) that contain all the words you have specified. Documents that satisfy the query are displayed, in build order.

 • Queries for some of the words. Just list some terms that are likely to appear in the documents you are looking for. Documents are displayed in order of how closely they match the query. When determining the degree of match,

  • the more search term occurrences a document contains, the closer it matches;
  • terms which are rare in the collection as a whole are more important than common ones;
  • short documents match better than long ones.

Use as many search terms as you like--a whole sentence, or even a whole paragraph. If you specify only one term, documents will be ordered by its frequency of occurrence.

 

Omvang van zoekvragen

In de meeste collecties kunt U verschillende indexen kiezen voor Uw zoekacties. Er zouden auteurs- en titel indexen aanwezig kunnen zijn of hoofdstuk- en alinea indexen. In het algemeen worden documenten die precies voldaan aan uw vraag altijd worden gevonden onafhankelijk van de gebruikte index.

Boeken worden geopened op het relevante stuk tekst.

 

Geavanceerd zoeken met gebuikmaking van de MGPP zoekmachine

Als U de geavanceerde zoekmethode heeft gekozen (bij de voorkeuren) heeft U iets afwijkende zoekopties.

LET OP: Deze operatoren worden allemaal genegeerd als u in de eenvoudige zoekmodus bent

 

Zoeken op bepaalde velden

Zoeken met velden geeft de mogelijkheid zoekacties in verschillende velden te combineren. Men kan bijvoorbeeld zoeken op "Utrecht" in de tiel en "Tramweg" als trefwoord. In de eenvoudige zoekmodus gedraagt elke regel zich als een normale eenregelige zoekactie. De afzonderlijke regels worden gecombineerd met een (booleaanse) "en" (bij een "alle" zoekactie) of een (booleaanse) "of" (bij een "sommige" zoekactie). Termen binnen een regel worden op dezelfde manier gecombineerd. In de geavanceerde modus

 

Het veranderen van voorkeuren

Als U klikt op de VOORKEUREN knop bovenaan de pagina kunt U sommige kenmerken van de interface aan Uw vereisten aanpassen.

 

Collectie-voorkeuren

Sommige collecties bevatten meerdere sub-collecties. Deze kunnen individueel doorzocht worden of als een geheel. Op de pagina voor voorkeuren kunt U kiezen welke sub-collecties in de zoekacties opgenomen moeten worden.

 

Taalvoorkeuren

Elke collectie heeft een default taal voor de presentatie, maar U kunt desgewenst een andere taal kiezen. U kunt ook het encoding schema voor tekens die Greenstone naar het scherm stuurt, veranderen - de software kiest zinvolle defaults, maar voor sommige browers kan een ander schema nodig zijn om alle tekens correct weer te geven. Bij elke collectie kunt U van een grafische interface switchen naar een gebaseerd op tekst. Dit is vooral nuttig voor blinden en slechtzienden die een groter lettertype wensen of zich de output willen laten voorlezen door een spraaksynthesizer.

 

Presentatie-voorkeuren

Afhankelijk van het type collectiezijn er verschillende opties om de presentatie van de collectie te veranderen. In collecties van Web-pagina's kan de Greenstone navigatielijst bovenaan elke pagina onderdrukt worden, zodat U direct na het uitvoeren van een zoekactie op de juiste Web-pagina komt zonder een Greenstone navigatielijst. Om in deze situatie een nieuwe zoekactie uit te voeren moet U gebruik maken van de 'terug'-knop van de browser. Bij deze collecties kunt U ook Greenstones waarschuwing op het scherm onderdrukken dat U op een link klikt die U buiten de digitale bibliotheek en op het Web voert. In enkele Web-collecties is het mogelijk om te kiezen of de links op de pagina met zoekresultaten U rechtstreeks naar de actuele URL voeren in plaats van naar de kopie in de digitale bibliotheek.
 

Voorkeuren bij zoeken

U kunt ook voor een geavanceerde form van zoeken kiezen. In de geavanceerde modus kunt U termen combineren door AND (&), OR (I), and NOT (!) te gebruiken, met desgewenst ronde haakjes voor het vormen van groepen. Op deze manier zijn preciesere zoekvragen te formuleren.

U kunt bij het zoeken op woorden switchen tussen "normaal" zoeken en zoeken met "velden".

 • Normaal zoeken geeft één invulveld. Het is mogelijk een groter zoekvenster op te roepen voor zoekvragen die het formaat van een alinea hebben. Het is verrassend hoe snel grote hoeveelheden tekst doorzocht kunnen worden.
 • Bij zoeken met velden ziet U een aantal velden, ieder voor ander veld van de index. Dit maakt het mogelijk in verschillende velden tegelijk te zoeken. U kunt het aantal velden dat in het zoekformulier getoond wordt, veranderen

Twee knoppen regelen of hoofletters en kleine letters overeen moeten stemmen bij het zoeken. Bijvoorbeeld, als "negeer verschil hoofd-/kleine letters" is geselecteerd, dan zal snail farming hetzelfde opleveren als Snail Farming en SNAIL FARMING.

Twee knoppen regelen of woorden met en zonder accenten hetzelfde zoekresultaat leveren. Bijvoorbeeld: als "ignoreer accenten en diacritische tekens" is geselecteerd, dan zal fédération hetzelfde resultaat leveren als fedérationen federation.

U kunt de zoekgeschiedenisoptie oproepen. Deze optie laat U de laatste eerder gebruikte zoekvragen zien. Dit maakt het eenvoudiger eerdere vragen met kleine veranderingen te herhalen.

U kunt ook het maximum aantal gevonden documenten dat getoond wordt en het maximum aantal documenten per pagina veranderen.

 


| Contact Us |
web counter
Vistors